Amor Fati

€ 18,00
Niet op voorraad

Amor Fati

Zeven opstellen over Bergen-Belsen

In het voorwoord van Amor fati schrijft Abel J. Herzberg: "Het is op veler verzoek dat de navolgende artikelen, die min of meer toevallig en los van elkander geschreven zijn, in een bundel worden uitgegeven.

Aan dit verzoek is voldaan op grond van de overweging dat verbreiding van de kennis omtrent feiten, toestanden en stemmingen in de concentratiekampen van betekenis moet zijn voor het begrijpen van de problemen in de samenleving. Dat velen daarbij reeds zijn voorgegaan, doet hieraan niet af. Alle uitingen van tijdgenoten die het gebeurde aan den lijve ondervonden hebben, zijn uiteraard subjectief, en daarop pretendeert dit boekje geen uitzondering te zijn. Op grond echter van verschillende subjectieve uitingen kan het objectieve oordeel worden gevormd, welk oordeel niet alleen van belang is voor de bejegening van het Duitse volk, maar ook, en zelfs in de eerste plaats voor de ontwikkeling van onze eigen toekomst. Als de kennis omtrent het gebeurde bij zou dragen tot het inzicht in datgene waartoe de mens in staat is en waartoe hij, als men niet oppast, kan worden gebracht, dan ware er al veel gewonnen. Dit inzicht alleen kan ons rijp maken voor bepaalde onvermijdelijke beslissingen."

Amor Fati Amor Fati Amor Fati Amor Fati
Amor Fati

Amor Fati

Zeven opstellen over Bergen-Belsen

Samensteller: Mr. Abel J. Herzberg

Uitgeverij: Moussault's Uitgeverij Amsterdam

Tweede druk 1947

95 Pagina's

Hardcover

Het boek is in zeer goede staat!

Copyright © 2023, Lichtenvoorde (NL) | KvK-nummer: 80190189