Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs

€ 17,50
Niet op voorraad

Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs

Leerlijnen, tussendoelen en methodische / didactische uitwerkingen

Wat willen we kinderen in de lessen bewegingsonderwijs op de basisschool leren en welke kwaliteit streven we daarbij na? We willen kinderen een brede introductie geven in de bewegingscultuur.

In het Basisdocument Bewegingsonderwijs worden 12 leerlijnen uitgewerkt. Deze leerlijnen zijn geordend rond overeenkomstige bewegingsproblemen. Tevens worden tussendoelen voor de verschillende leeftijdsgroepen beschreven, waarmee de longitudinale lijn van 4 tot en met 12 jaar zichtbaar worden. Ook worden reguleringsdoelen geformuleerd, bijvoorbeeld over hulpverlenen en het maken van afspraken om gezamenlijk bewegen mogelijk te maken. De achterliggende uitgangspunten worden beschreven in een vakconcept en er wordt ingegaan op het leerplan.

 

Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs
Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs

Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs

Samenstelling en redactie: Chris Mooij, Marco van Berkel en Chris Hazelebach

SLO in samenwerking met KVLO

Uitgeverij: Jan Luiting Fons, Zeist

ISBN: 90 72335 36 8

4e Ongewijzigde druk 2007

Hardcover

416 Pagina's

Afmetingen: 27,5 x 19,8 x 2,9 cm

Het boek is in uitstekende staat, als nieuw!!

 

Copyright © 2023, Lichtenvoorde (NL) | KvK-nummer: 80190189