De zee slaapt niet

€ 6,50
Niet op voorraad

Een trawler, die ternauwernood zeewaardig is, vaart uit. Er is een bemanning van zeventien koppen aan boord. Ze komen in een orkaan terecht en slechts door alles te geven aan inspa nning, moed en zeemanskunst bereiken zij dat de oude bak deze helse razernij overleeft. Het opkomen van de storm, het gevecht tegen de zee en de stemming onder de mannen, die we goed leren kennen - het is alles zeer knap en suggestief beschreven. Intussen voeren aan de wal de achtergebleven familieleden hun zware strijd mee. In deze spannende uren ontwikkelt zich ook een persoonlijk treurspel, waarin de lichtmatroos Maarten, die op zee is, zijn meisje Dini en de jonge schoolmeester van het dorp betrokken zijn. De wisselwerking tussen de reportage van de vaart en de beschrijving van het menselijke gebeuren geeft de roman een grote dramatische kracht.

De zee slaapt niet De zee slaapt niet De zee slaapt niet
De zee slaapt niet

De zee slaapt niet

Auteur: Age Scheffer

uitgeverij: De Arbeiderspers NV. Amsterdam

268 pagina's

Gebonden groen linnen

Het boek is in redelijk goede staat

Copyright © 2023, Lichtenvoorde (NL) | KvK-nummer: 80190189