Wie is van hout...

€ 6,50
Niet op voorraad

Wie is van hout...

Een gang door de psychiatrie

In Wie is van hout betoogt Foudraine dat de psychiatrie die hij in zijn opleiding heeft leren kennen de schizofrene mens ten onrechte alleen als patiënt beschouwt, iemand met een ziekte van de psyche die moet worden behandeld in een ziekenhuis of verpleeghuis, verzorgd door inwisselbaar verplegend personeel en object van onderzoek voor de behandelend arts. Behandelingen zijn fysieke ingrepen in het lichaam, zoals het toedienen van medicijnen, elektroshocks of zelfs lobotomie.

Hij verwerpt de kwalitatieve scheiding die daarmee wordt gemaakt tussen deze "zieken" en "gezonde" mensen: volgens hem zijn schizofrenen alleen kwantitatief anders, namelijk mensen met problemen zoals iedereen, zij het dat de lijdensdruk zich nadrukkelijker toont. Hij maakt hierbij gebruik van een citaat van de Amerikaanse psychiater Harry Stack Sullivan, die zegt: "[...] we are all much more simply human than otherwise, be we happy and successful, contented and detached, miserable and mentally disordered or whatever." Andere psychiaters die hij regelmatig aanhaalt, zijn Frieda Fromm-Reichmann en Thomas Szasz.

Foudraine stelt dat deze ziens- en behandelwijze contraproductief is. Personeel en patiënt worden niet geacht om normale menselijke relaties op te bouwen: dat wordt als onprofessioneel beschouwd. De persoon in kwestie wordt als onmondig en wilsonbekwaam ding... Lees meer

Wie is van hout... Wie is van hout... Wie is van hout...
Wie is van hout...

Wie is van hout...

Een gang door de psychiatrie

Auteur: Jan Foudraine

Uitgeverij: Amboboeken Bilthoven

ISBN: 90 263 0142 1

26e druk, april 1974

Paperback

471 Pagina's

Het boek is in goede staat.

Copyright © 2023, Lichtenvoorde (NL) | KvK-nummer: 80190189